02-12-2021 Zwaluwwand

Op het industrieterrein Noord II zijn de voorbereidingen voor de aanleg van de zwaluwwand in volle gang. In een paar dagen zijn de boompjes en struiken die de aanleg in de weg staan verwijderd. Deze worden in de toekomst vervangen door besdragende en bloeiende bomen en struiken. Wij willen door deze ingrepen de biodiversiteit in dit gebiedje vergroten. Met een groep vrijwilligers is in twee morgens het kap- en zaagwerk verricht. De takken zijn versnipperd en de stronken, die de toekomstige aanplant in de weg staan, zijn weg gefreesd. Als alles doorgaat dan worden de keerwanden (betonplaten met de nestgaten) in week 51 geleverd. Dan zijn er nog een paar dagen in dit jaar om de wand te plaatsen. Hopelijk lukt dat en anders wordt het begin volgend jaar. Als de wand geplaatst is dan kunnen wij overgaan op de aanplant van struiken en de overige activiteiten.

021221zaagploeg