24-11-2012 Oeverzwaluwen

Dit jaar is het gebied bij de kunstmatige oeverzwaluwenwad bij Tweeloo aangepakt. Vorig jaar is er al een start gemaakt om het plasje, wat voor de wand ligt, te ontdoen van riet. Dit jaar zijn de werkzaamheden weer opgestart en is de hele plas uitgediept. Er is maar liefst ruim 350 kubieke meter grond verplaatst. Aan één kant is een glooiend talud gemaakt met een paar inhammen, zodat het geheel een wat mooiere vorm gekregen heeft. Ook zijn er aan weerskanten voor de wand een honderdtal mei- en sleedoorn struiken geplant. Het opschot van vooral wilg is verwijderd, zodat er een open gebied voor de wand ontstond.

graafwerkzaamheden

Graafmachine bezig met uitdiepen van de plas voor de zwaluwenwand bij Tweeloo

De openheid van het gebied bracht ook andere mensen op bepaalde gedachten. Die vonden blijkbaar dat de wand niet alleen door oeverzwaluwen gebruikt mocht worden, maar dat ook de wand uitermate geschikt was om uiting te geven aan wat ze zelf waarschijnlijk een kunstvorm vonden. Ruim twintig meter van de wand werd onder de graffiti gespoten. Ook kwam er verf terecht in de toen nog niet gevulde nestgaten. Een tegenvaller voor de vrijwilligers van onze vogelwerkgroep. De besmeurde grond moest uit de nestholtes verwijderd worden en de wand moest worden overgeschilderd. Dit om nog meer bezoeken van waarschijnlijk zichzelf noemende kunstenaars te ontmoedigen. Hoofdzakelijk Gerrit de Graaf heeft deze klus geklaard en gelukkig troffen wij in een later stadium geen graffiti meer aan. Op een zaterdagmorgen zijn alle nestgaten door een zevental vrijwilligers van Vliegvlug gevuld en de vogels konden komen.

graffiti

Rond half april konden wij de eerste oeverzwaluwen binnen krijgen en wij waren dan ook zeer benieuwd of onze werkzaamheden zich ook liet vertalen naar een fors aantal broedparen van dit kleine vogeltje. Tot onze verbazing echter wilde het niet vlotten met een forse bezetting van de wand. Ook later in het seizoen bleef de teller steken op rond de zeventig broedparen. Dit was in vergelijking met vorig jaar, toen wij ruim tweehonderd broedparen hadden, een forse afname. Het is bekend dat oeverzwaluwen wat betreft hun broedlocatie wispelturig zijn, maar dit hadden wij niet verwacht. In de maand mei kregen wij een bijzondere melding. Aan de achterkant van de zwaluwenwand had een vossenpaar deze locatie uitgezocht om hier hun jongen groot te brengen. Bovenop de wand werd er door deze jongen naar hartenlust gespeeld. Dit had natuurlijk een negatief effect op de zich vestigende oeverzwaluwen en kan de oorzaak zijn geweest dat de bezetting van de wand onder de maat bleef. Laten wij hopen dat dit vossenpaar het volgende jaar een andere locatie uitzoekt voor het grootbrengen van hun jongen.