14-05-2016 Oeverzwaluwen

De anti marter schrikdraadvoorziening bij de kunstmatige oeverzwaluwenwand bij Tweeloo is nu in werking gesteld. De kolonie is gegroeid naar bijna 140 broedparen. Het kan zijn dat er nog wat paartjes bijkomen, maar echt spectaculair zal de groei niet meer zijn. Daar wij nu ook verwachten dat de eerste eitjes gelegd zijn, hebben wij besloten om de stroom in te schakelen. Een twintigtal meters valt buiten de stroomdraad en is dus niet beschermd. Ook daar hebben oeverzwaluwen enkele nesten gegraven. Wij zijn dan ook zeer benieuwd of daar predatie zal optreden of dat de steenmarters na het krijgen van een schok bij het beschermde gedeelte het voor gezien houden. U wordt op de hoogte gehouden.

140516zwaluwwand2

Schrikdraad aan de oeverzwaluwwand

140516zwaluwwand1

Het inschakelen van het schrikdraad