Oeverzwaluw 1146 paar, 22 vestigingen

Met de Oeverzwaluw in Drenthe gaat het momenteel alles behalve goed. Daar waar de landelijke trend over de laatste 12 jaar (t/m 2020) stabiel is, kunnen we in Drenthe spreken van bijna een halvering. Een afname van geschikte broedlocaties (vooral actieve zandwinningen) lijkt hieraan ten grondslag te liggen. De soort wordt steeds meer afhankelijk van tijdelijke zanddepots en kunstwanden. Kunstwanden boden in 2022 nestgelegenheid aan ca. 30% van alle broedparen. Kolonies van meer dan 100 paren worden bijna niet meer aangetroffen, in 2022 betrof het Melkveebedrijf Wieland Roden (118, kunstwand), Huttenheugte Coevorden (>101, nieuwe kolonie) en industrieterrein Oude Vaart-Noord, Meppel in de nieuwe kunstwand (bronWAD).

Provinciale aantalsontwikkeling vanaf 1990

Grafiek_1.jpg

In de gemeente Meppel is door de aanleg van een nieuwe kunstwand een bijdrage geleverd om de achteruitgang van het aantal broedparen (105) van de oeverzwaluw enigszins te beperken. Ook in Meppel speelt het verlies aan broedgelegenheid een rol. De zandwinning aan de Bremenbergweg had in het verleden een invloed op de totale provinciale gegevens. Het recordjaar was in 2016 met een totaal van 376 broedparen.

In de oude kunstwand bij Tweeloo broeden al jaren een kolonie zwaluwen. Hieronder een grafiek van het aantal broedparen vanaf 1996. De wand bestaat al langer maar van voor 1996 ontbreken de gegevens.

Grafiek_2.jpg