12-05-2021 Oeverzwaluwen

De oeverzwaluwen bij de wand van Tweeloo lieten het tot 8 mei afweten. Tot op heden zijn er wel wat nestgangen gegraven maar van volop activiteit bij de wand is geen sprake. De temperaturen zijn nu wat opgelopen en de afgelopen dagen zijn de aantallen duidelijk toegenomen. Ook wordt er nu volop gegraven aan de nestgangen. Wel hebben wij gelijktijdig met de graafwerkzaamheden van de oeverzwaluwen ook al een paar nestgangen gezien, waar de steenmarter zich toegang verschaft heeft. Door middel van schrikdraad proberen wij de nesten van de oeverzwaluwen te beschermen tegen de marters. Voorgaande jaren bleken deze maatregelen afdoende en kwam predatie door marters niet meer voor. Wanneer wij deze maatregelen niet zouden nemen dan zal een groot gedeelte van de kolonie verdwijnen.

120521Zwaluwwand