29-03-2017 Oeverzwaluwwand

Op 25 maart is er weer onderhoud gepleegd aan de kunstmatige oeverzwaluwwand bij Tweeloo. Deze betonwand, afmetingen 70 meter lang en 2.50 meter hoog, is voorzien van ruim 450 nestgaten. Dit jaar hebben wij bijna alle nestgangen, die de oeverzwaluwen vorig jaar gegraven hebben, weer gevuld met zand. Ongeveer 5 meter is niet gedaan om eens te kijken of de zwaluwen de oude nesten ook weer gaan gebruiken. Het vullen van de oude nestgangen is een hele klus. Met tien vrijwilligers is hier hard aan gewerkt en een groot gedeelte van de wand is nu weer optimaal om de zwaluwen weer van broedgelegenheid te voorzien. Twee jaar geleden was de steenmarter de predator van vele zwaluwen. Ongeveer tweederde van de nesten werden leeg gehaald. Om dit te voorkomen hebben wij aan de onderkant en de bovenkant van de wand schrikdraad aangebracht. Dit had tot resultaat dat het vorige broedseizoen geen nest meer gepredeerd werd. Een afdoende maatregel om de zwaluwen hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen.

290317zwaluwwand2

Voor de wand zie je nu overal els en wilg opschieten. Dit zal na het broedseizoen of in het vroege voorjaar van 2018 verwijderd moeten worden. Ook het voor de wand gelegen meertje begint al weer aardig te begroeien met riet. Houtopstand hebben wij de voorgaande jaren verwijderd met leerlingen van scholen en scouting. Na dit broedseizoen gaan wij kijken welke samenwerkingsvorm wij aangaan om de opstand te verwijderen. Het dichtgroeien van het meertje dient aangepakt te worden met behulp van een mobiele kraan. Kortom is het onderhoud van deze wand een tijdrovende bezigheid, die alleen met behulp van vrijwilligers gedaan kan worden. Onze dank en dan vooral namens de oeverzwaluwen gaat uit naar al die mensen die de oeverzwaluwen een warm hart toe.

290317zwaluwwand