13-03-2022 Zwaluwenwand

Voor het eerst heeft onze vogelwerkgroep meegedaan met NL Doet. Als klus hebben wij de aanplant bij de nieuwe aangelegde zwaluwwand ingeschreven. Dat had nog al wat voorbereiding nodig. Het gebiedje waar de aanplant moest plaatsvinden was een erg laag gelegen gebied. Voorheen groeide daar riet en wilg. Het gebiedje moest dus worden opgehoogd om het geschikt te maken voor de aanplant van diverse soorten struiken en boompjes.
De grond werd op 1 en 7 maart gebracht. Op 1 maart werd de eerste grond door middel van een trekker met dumper gebracht en op 7 maart volgde nog een hoeveelheid grond, die aangevoerd werd door een vrachtwagen. In totaal lag er nu ongeveer 100 kubieke meter grond. Om dit met de hand te verspreiden is natuurlijk ondoenlijk. Op 9 maart is er een mobiele kraan geregeld en deze heeft de grond verwerkt zodat nu het gebiedje geschikt gemaakt was voor de aanplant van diverse soorten struiken en bomen.

130322zwaluwwand2     130322zwaluwwand3

130322zwaluwwand1