06-02-2022 Zwaluwenwand

Bij de nieuwe zwaluwwand vorderen de werkzaamheden gestaag. Voor de wand zijn nu tegels aangebracht. Dit is om de begroeiing van wilg en vooral riet tegen te gaan. Ook voor het jaarlijks vullen van de oude nestgangen i s een goede vlakke ondergrond nodig om de werkzaamheden uit te voeren. Op vrijdag 28 januari zijn 400 tegels geleverd en op zaterdagmorgen 29 januari hebben een tiental vrijwilligers van de vogelwerkgroep de tegels met kruiwagens voor de wand gebracht en zijn begonnen met het leggen van de tegels. Normaal gesproken een enorme klus maar door voldoende vrijwilligers waren de werkzaamheden voor de middag afgerond.

060222zwaluwwand1

060222zwaluwwand2

De volgende stap voor de afronding van het project is plan opstellen voor de benodigde hoeveelheid aanplant van struiken en boompjes. Met iemand van de gemeente Meppel zal dit op 4 februari gebeuren en zal het gebiedje opgedeeld worden in segmenten waar de diverse aanplant moet komen en kan het plantgoed besteld worden. Onze Vogelwerkgroep heeft zich ingeschreven bij NL Doet om met vrijwilligers de aanplant te verzorgen. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de eerste vrijwilligers zich hebben opgegeven. Wij hopen op een fors aantal mensen omdat er enkele honderden struiken en boompjes aangeplant moeten worden.