01-07-2015 Slecht muizenjaar?

Nu de eerste ronde van de controle van de nestkasten van de kerkuilen erop zit, kunnen wij voorzichtig concluderen, dat de aanwezigheid van de vele muizen in onze omgeving erop zit. Uit verschillende berichtgevingen blijkt dat predatie in bepaalde gebieden hoog is. Zo vernamen wij dat in de polder Mastenbroek de torenvalken door het ontbreken van muizen veel prooien zoals vogels en zelfs meikevers voor hun jongen aanbrachten. Ook de weidevogels hadden te maken met veel predatie door vooral hermelijn, wezel en marter. In onze directe omgeving ziet het er iets anders uit. Ook hier hebben wij natuurlijk te maken met minder grote legsels van uilen en torenvalken, maar het muizenbestand is nog voldoende groot om toch nog redelijke aantallen jonge uilen en valken groot te brengen.

010715OZWwand

Bij de oeverzwaluwen hebben wij dit jaar voor het eerst te maken met predatie door steenmarters bij de kunstmatige oeverzwaluwenwand bij Tweeloo. Deze betonwand, voorzien van 450 gaten voor de oeverzwaluwen, was de voorgaande jaren een onbereikbare vesting voor predatoren. Dit jaar echter zijn er diverse gaten uitgegraven door steenmarters. Door de aanwezigheid van krabsporen, die op het beton te zien zijn, moeten wij aannemen, dat de marters via de onderste aanwezige gaten in het beton de kans zien om naar boven te klimmen om op deze manier bij de nesten te kunnen komen. Bovenop de wand hebben wij geen sporen kunnen vinden dat de marters via deze weg de nesten benaderd hebben. Hoe zij van onderaf de wand kunnen beklimmen is een wonderlijk staaltje van vernuft en lenigheid, mede gelet op het feit dat er nesten zelfs op twee meter hoog uitgegraven zijn. Ook de oeverzwaluwen bij Bodelaeke en zelfs de Bremenbergweg hebben te lijden onder predatie door marters. Deze nesten bevinden zich in zandhopen en zijn natuurlijk makkelijker te bereiken dan een betonnen wand.

010715oeverzwaluwen

Door bovenstaande voorbeelden kunnen wij nu al concluderen dat, ondanks dat er nog geen cijfers binnen zijn, bijv. de weidevogels dit jaar geen goed broedsucces gehad hebben.