Slecht jaar voor de oeverzwaluwen?

De oeverzwaluwen lijken een minder goed jaar door te maken. Naar het zich laat aanzien zijn er beduidend minder succesvolle broedgevallen. In het begin van het seizoen hadden tientallen broedparen zich gevestigd bij de zwaluwwanden maar in het verloop van het seizoen bleken er steeds minder zwaluwen aanwezig te zijn. Ook het aantal nesten met jongen bleef achter in vergelijking met de voorgaande jaren. Het droge en warme weer in vooral de maand juni kan de oorzaak zijn van deze ontwikkeling. Wij weten natuurlijk nog niet hoe het dit jaar landelijk is vergaan. Per gebied of regio kunnen soms grote verschillen zijn in het broedsucces van diverse vogelsoorten. De gegevens van ons gebied willen niet zeggen dat het bepalend is voor de landelijke ontwikkeling. Wel zijn er berichten binnen gekomen dat ook in andere gebieden minder oeverzwaluwen tot broeden zijn gekomen.

Oeverzwaluw