Afdekzeil zwaluwwand

Op 23 december is er een afdekzeil geplaatst bovenop de zwaluwwand. Dit heeft een paar redenen:

  • Ten eerste voorkom je dat boompjes wortel kunnen schieten.
  • Ten tweede dat er vanaf de bovenkant geen graverij door predatoren (vos of steenmarter) kan plaatsvinden
  • Ten derde, dat het droog blijft.

Het aanbrengen van het zeil is precies een jaar na de aanleg van de zwaluwwand. Na de aanleg moet natuurlijk de grond nog inklinken. Daar de zwaluwen dit jaar al volop gebruik maakten van de nieuwe wand, kunnen wij stellen dat de grond nu voldoende ingeklonken is. Eerst moest er een laagje zand en opschot van planten en boompjes verwijderd worden. Vervolgens werd het zeil aangebracht en deze werd weer afgedekt met een laagje zand. Ondertussen is voor de wand het riet merendeels gemaaid. Wat nu nog gedaan moet worden is de oude nestgaten weer vullen met zand. Dit zal in het vroege voorjaar gebeuren en dan is de wand weer optimaal voor de oeverzwaluwen.

De jonge aanplant naast en achter de wand heeft vorig jaar te lijden gehad van de droge zomer. Toen de oeverzwaluwen nog niet gearriveerd waren, is er met behulp van een pomp water aangebracht op de jonge aanplant. Toen echter in april de zwaluwen waren begonnen met het nestelen, was dit echter niet meer mogelijk of wij verstoorden de oeverzwaluwen. Het komend seizoen gaan wij kijken of er nog bijgeplant moet worden of dat de schade meevalt.