23-04-2018 Aankomst oeverzwaluwen en visdiefjes

Op 3 april werden er boven de kunstmatige wand bij Tweeloo 3 oeverzwaluwen gezien. Vanaf die tijd tot 18 april werden deze zwaluwen regelmatig waargenomen. Op 18 april zagen wij een groepje van een kleine twintig rondvliegen. Vanaf deze datum waren er nu activiteiten van deze kleine zwaluw te zien bij de wand. De aantallen zullen nu wel toenemen en spoedig zal er begonnen worden met het graven van hun nestgangen.

230418Oeverzwaluwwand

Evenals voorgaande jaren waren wij benieuwd naar het arriveren van de visdiefjes in Meppel. Laat nou dit jaar het eerste visdiefje gezien zijn op 17 april wat precies hetzelfde tijdstip was als vorig jaar. Op 18 april werden er een paar meer waargenomen. Je zou haast kunnen stellen dat dit jaar de visdiefjes samen met de oeverzwaluwen vanuit Afrika naar hun broedgebieden in Nederland zijn gevlogen. Eind van de maand nemen ze weer bezit van de daken. Zo rond half mei verwachten wij de eerste nesten te kunnen aantreffen.