28-04-2022 Jubileum en opening zwaluwwand

Op 23 april was het dan zover. De vogelwerkgroep bestaat 26 jaar. Daar wij door de corona het 25 jubileum niet konden vieren is er besloten om dit jaar er toch aandacht aan te besteden. Een paar jaar geleden hadden wij al besloten om voor het 25 jarig bestaan iets te organiseren wat voor Meppel zijn sporen zou achterlaten in de vorm van een blijvend iets met een uniek karakter. Onze keus viel op een permanente oeverzwaluwwand op het industrieterrein Noord II. Om de biodiversiteit te vergroten was het plan om bij de wand bes dragende en bloeiende struiken aan te planten. Voor insecten belangrijk maar ook het visuele aspect in vooral het voorjaar heeft voor mensen aantrekkingskracht.

In 2020 zijn wij al begonnen met de voorbereidingen. Het gebied waar de wand aangelegd moest worden was begroeid met hoofdzakelijk wilgen en elzen. Om nieuwe aanplant van voor insecten belangrijke struiken en bomen te doen, moest eerst het opschot van de aanwezige boompjes verwijderd worden. In twee dagen tijd werd dit gerealiseerd. Het realiseren van een zwaluwwand nam meer tijd in beslag dan wat wij dachten. Regelgeving etc. nam nog al wat tijd in beslag, maar naar ruim een jaar van overleg met onze gemeente, kwam er toch een akkoord.

Nu is de aanleg van een kunstmatige wand een kostbare geschiedenis. Wij hebben er voor gekozen om via het Meppeler bedrijfsleven en fondsen de kosten van de wand dekkend te krijgen. Dit is ook grotendeels gelukt.

Net voor de kerstdagen in 2021 werden de betonelementen geleverd en geplaatst. Naast de wand lag een laag gelegen gebiedje. Dit is met ruim 100 m³ grond opgehoogd zodat de aanplant van de door ons gekozen bomen en struiken geschikt gemaakt werd. In maart is de aanplant gerealiseerd, afrastering hersteld en aangelegd, voor de wand bestraat en de wand verder afgewerkt.

Wij hebben ervoor gekozen om tijdens ons jubileum ook de opening van de zwaluwwand te organiseren. Nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Een geschikte locatie in de directe nabijheid van de zwaluwwand is natuurlijk een vereiste. Gelukkig hebben wij met het bestuur van de Politiehondenvereniging na uitvoerig overleg toestemming verkregen om hun terrein te gebruiken. Ook de toiletten van hun clubgebouw werden beschikbaar gesteld. Nu konden wij verder met onze plannen.

Alle vrijwilligers en betrokkenen werden uitgenodigd en de catering geregeld. Banken, tafels en andere benodigdheden werden natuurlijk ook geregeld. Gelukkig waren de weersvoorspellingen zeer goed te noemen en waren tenten niet nodig.

Op 23 april was het prachtig weer. De zon scheen volop en het was door de beschutte ligging van het terrein waarop wij de banken en tafels hadden neergezet was het prima vertoeven. Tientallen genodigden kwamen op zaterdagmiddag, waaronder vrijwilligers, enkele ambtenaren en een wethouder en andere betrokkenen. Na een inleidend woord van de voorzitter werden aan de vrijwilligers Marinus van Dam en Henk van der Waal, vrijwilligers van het eerste uur, een presentje aangeboden.

Opening Zwaluwwand

Daarna ging de hele stoet naar de zwaluwwand. Daar gaf Fred Hofstra (penningmeester Waarborgfonds) een korte uitleg over Het Waarborgfonds. Vervolgens hebben de wethouder Jaap van der Haar en Hilbert Folkerts door het verwijderen van een doek het informatiepaneel onthuld. Wethouder Jaap van der Haar sprak zijn dankwoord uit dat de gemeente nu eigenaar van de wand is geworden. De reden dat de vogelwerkgroep de wand aan de gemeente heeft geschonken is, dat het bestaan van de wand ook voor de toekomst is gewaarborgd.

Opening Zwaluwwand

Mooie bijkomstigheid was dat de eerste oeverzwaluwen bij de wand rondvlogen en sommige bezig waren met het graven van hun nestgangen.

Wij kunnen terugkijken op een zeer gelaagde middag.

De foto's van deze middag kunt u hier bekijken in ons fotoboek.