01-05-2014 Vervolg verslag van 14 april.

Zoals in het verslag van 14 april is vermeld, verloopt het broedseizoen in dit gebiedje aan de Zomerdijk uiterst succesvol. Op 29 april is weer een bezoekje gebracht aan dit gebied. Tal van keivitsnesten waren uitgekomen. Alleen ontbraken alarmerende vogels. Toen over het aangrenzende hoogwater gebied een kiekendief vloog, werd hij belaagd door tal van vogels, waaronder kieviten. Hieruit moeten wij de conclusie trekken dat de kieviten met hun jongen merendeels uitgeweken zijn naar het hoogwatergebied. Maar hoe zat het nu met de rest van de weidevogels. Sinds het vroege voorjaar zaten er al tureluurs. Het was dus zinvol om gezien hun baltsgedrag van de voorgaande weken eens te kijken of ze ook zijn overgegaan tot de eileg. Na een zoektocht troffen wij vijf tureluur nesten aan. Verder vonden wij ook nog twee nestjes van graspiepers. Mede gelet op nog evt. toekomstige broedgevallen een rijk weidevogelgebiedje van nauwelijks 14 hectare groot.

010514nestgraspieper1

Soort: Broedparen:
Kievit 16
Tureluur 5
Gele kwikstaart 1
Scholekster 1
Graspieper 2

010514nestgraspieper2