16-04-2021 Weidevogels

Aan de Dekkersweg komen, evenals vorig jaar, weer een fors aantal kieviten voor op een paar kavels. Het eerste ei werd hier gevonden op 14 maart. Vanaf half april kunnen wij hier de eerste jongen zien rondlopen. De weersomstandigheden spelen deze jonge vogels echter niet in de kaart. Lage temperaturen en zelfs wat nachtvorst vanaf 11 april zorgen niet voor het overlevingssucces van de jongen. Op één kavel zou een vossenraster geplaatst worden. Dit is een klus van een paar uur. Door de zeer lage temperaturen hebben wij hier echter van af gezien. De eieren zijn al drie weken bebroed en de kuikens in het ei al ver ontwikkeld. Door de verstoring van het plaatsen van het raster worden de eieren (kuikens) tijdens enkele uren niet warm gehouden en zullen door onderkoeling dood gaan

160421JongKieviten
Tot op heden hebben wij door predatie in dit gebied geen overmatige verliezen gehad aan weidevogellegsels. Op 15 april is er aan de Dekkersweg gemaaid. Tijdens het maaien werd er nog een keivitsnest gevonden en gespaard. Ook werden nu de eerste 4 jongen gezien. Maar even een foto van gemaakt.
Aan de Matenweg is het een ander verhaal. Op een maiskavel werden 11 nesten van een kievit gevonden. In een later stadium waren alle nesten op één na allemaal gepredeerd. Enkele lege eierdoppen werden teruggevonden. Hier kon worden vastgesteld dat vogels (kraaien) de oorzaak waren van het stelen van enkele eieren. Bij de meeste lege nesten troffen wij echter sporen aan van de vos. Helaas zal dit gebied voor de weidevogels geen succes zijn.
Aan de Zomerdijk komen nog maar een paar weidevogels voor. Het kan nog wat aantrekken, maar wij gaan ervan uit dat de verruiging door pitrus en de aanwezigheid van de vele ganzen nu nadelig is geworden voor de weidevogels.