08-05-2022 Weidevogels

Het weidevogelseizoen is wat het beschermen van de nesten betreft al bijna afgelopen. De kieviten hebben jongen en de eerste grutto’s, wulpen en tureluurs hebben al jongen of het zal niet lang meer duren of ook hier komen hun eieren uit. Door het droge voorjaar groeit het gras op de weilanden traag en wordt er in vergelijking met andere jaren vrij laat gemaaid. Dit kan een groot voordeel zijn voor vooral jonge kieviten. Wel zie je dat er sporadisch enkele kavels zijn gemaaid. De percelen waar nog niet gemaaid is, zullen de aanwezige nesten nog gespaard moeten worden tijdens de maaiactiviteiten. De balans kan echter al grotendeels opgemaakt worden. In ons werkgebied hadden wij ongeveer 25 kieviten en een tureluur. Hiervan zijn er 14 uitgekomen. Nu op de bouwlanden de bewerkingen klaar zijn zien wij op sommige percelen dat vooral de kieviten nog weer beginnen met een legsel. Wij zijn benieuwd wat voor resultaten dit geeft.