23-04-2016 Retentiegebied

De wandelroute bij het retentiegebied achter het ziekenhuis is nu duidelijk aangegeven. In de oude situatie liepen wandelaars, soms zelfs met niet aangelijnde honden, dwars door het gebiedje. Dit soort situaties heeft geen positieve uitwerking op de aanwezige broedvogels. De voorgaande jaren kende dit gebied een fors aantal broedvogels zoals wulp, kievit, kleine plevier, watersnip en scholekster. Dat tijdens het broedseizoen deze vogels verstoord worden door mensen met honden, omdat de wandelroute niet duidelijk is aangegeven en wandelaars veelal onwetend zijn over de aanwezige broedvogels, kun je natuurlijk op eenvoudige wijze dit soort misstanden voorkomen door de wandelroute duidelijk door borden aan te geven en de wandelaars laten weten wat wel en niet mag tijdens het broedseizoen. Gelukkig nam de gemeente de klachten ter harte en zijn de problemen nu opgelost. Op dit moment van schrijven van dit artikel komen er nu kievit, kleine plevier, watersnip, scholekster, zomertaling, krakeend, wilde eend en meerkoet voor als broedvogel.

230416retentiegebied

Retentiegebied