23-04-2019 Jong spul (april 2019)

Zaterdagmorgen (20 april) hebben Jelmer Bakker en Hilbert Folkerts weer het gebiedje aan de Zomerdijk afgezocht. Nu is afzoeken een groot woord omdat wij deze keer een trekker gebruikt hebben om even door het gebiedje te rijden. Evenals andere jaren hebben wij in dit gebiedje nagenoeg geen predatie. Volgens onze berekeningen moesten de eerste eieren van de kievit nu zijn uitgekomen. Vanaf de hoge zitpositie vanuit de trekker hebben wij een zeer goed zicht op wat er in de weilanden gebeurd. Broedende vogels blijven lang op het nest zitten of verlaten het nest zelfs niet. Een prachtig gezicht, vooral wanneer je ook inderdaad jonge kieviten ziet lopen. Zeker drie nesten waren al uitgekomen. Tevens werd er nog een nestje van de tureluur aangetroffen. Het aantal tureluurnesten van vorig jaar halen wij niet maar toch herbergt dit gebiedje een zeer goede weidevogelstand.

 Jonge kievitenJonge kieviten

In Nijeveen zijn door Herman Bus en Hilbert Folkerts nu twee nesten van de grutto gevonden. Ook hier lopen nu de eerste jonge kieviten rond. Nog een paar weken en dan moeten de eieren van de grutto en wulp ook zijn uitgekomen. Nadeel is echter wel dat ze een maaibeurt te verwerken krijgen. Na het maaien zijn kuikens erg kwetsbaar voor predatoren. Op de gemaaide weilanden hebben ze geen dekking en zijn daardoor een gemakkelijke prooi voor allerlei soorten predatoren.