15-04-2022 Weidevogels

Een paar bijzonder mooie weken wat betreft de weersomstandigheden werden nu afgewisseld door een periode met herfstachtig weer. Koud, winterse buien en zelfs op sommige plaatsen sneeuw in het begin van april lieten maar weer zien, dat de natuur zich niet laat dwingen. Wij gingen er vanuit dat het met de weidevogels een vroeg seizoen zou worden, maar dat liep anders. Rond het tijdstip van het schrijven van dit artikel zie je pas (althans in onze omgeving) dat er nu meer activiteiten zijn waar te nemen in de weilanden. Ook zal de neerslag een welkome afwisseling geweest zijn. Al met al valt het met de aantallen broedende weidevogels wel mee in ons werkgebied. Over een kleine week moeten de eerste kievitskuikens te zien zijn. Qua datum is het In vergelijking met voorgaande jaren normaal.

Op 14 april is een vluchtig bezoek gebracht aan dit gebied. Wat opviel was dat de aanwezige weidevogels weinig activiteiten lieten zien. Tijdens dit bezoek bleek dat er enkele nesten met eieren verdwenen waren. Waarschijnlijk het werk van de zwarte kraai.

Wel bijzonder was dat Jelmer Bakker op 6 april al een nest met twee eieren van de scholekster vond. Dit was bijzonder vroeg in het jaar, althans voor onze omgeving. Bij navraag bleek, dat dit ook de eerste scholekstereieren van dit seizoen waren van de provincie Drenthe.

150422nestscholekster