02-04-2014 Barsbeek

Woensdag 2 april was ons eerste officiële bezoek aan de Barsbeekpolder bij Zwartsluis en het bouwterrein Bodelaeke bij Giethoorn.
De eerste keer is het altijd weer spannend welke en hoeveel vogels er teruggekeerd zijn van hun winterverblijf.
Het was prachtig weer deze woensdag. Eerst nog dikke mist, maar tegen 10 uur begon de zon steeds meer door te komen. Omdat we aanvankelijk niets konden zien door de mist maar begonnen met koffie bij Joop in de Waterlelie in Beltschutsloot. Daarna op weg naar de Barsbeekpolder. Daar aangekomen ontdekten we al gauw een aantal wulpen, maar nog geen teken van een broedende wulp. Wel natuurlijk het prachtige jodelen. We vervolgen onze ronde en zien buitelende kieviten en tamelijk veel veldleeuweriken. Onze grote belangstelling gaat natuurlijk ook uit naar de meest kwetsbare soort van dit moment: de grutto. We ontdekten ongeveer 20 paartjes. Wat minder is dan een aantal jaren geleden, maar ongeveer evenveel als vorig jaar. De eerste eieren zullen wel niet lang meer op zich laten wachten. De krent in de pap in deze polder deze morgen was toch wel de waarneming van een velduil. Deze prachtige vogel, die tegenwoordig uiterst zeldzaam is, konden we goed waarnemen, zittend aan de rand van de sloot.
Daarna vervolgen we onze route naar Bodelaeke. Zouden de kleine plevieren en de bontbekplevieren al terug zijn? Al snel bleek dat we deze vraag bevestigend konden beantwoorden. Eerst zagen we een aantal kleine plevieren en daarna een bontbekplevier zittend op een kiezelpad. Bij nadere inspectie bleek dat deze al zat te broeden op 4 eieren. Normaal broedt de bontbekplevier pas in mei, dus een zeer uitzonderlijke waarneming. Bovendien broeden er maar rond de 380 paartjes in Nederland, dat maakt het nog meer bijzonder. Daarnaast ontdekten we ook nog een kluut, veel fouragerende tureluurs, bergeenden, kieviten en scholeksters.
Al met al kunnen we terugzien op een prachtige morgen en is het voor ons vogelliefhebbers zeker de mooiste tijd van het jaar.
Hilbert, Elise en Henk.

bontbek nest