31-01-2018  Predatieonderzoek Collectief Noord West Overijssel
Al hebben wij ons ingezet voor de weidevogels. Ook al jaren gaven wij aan dat er nagenoeg niets terecht kwam van de legsels van deze bodembroeders. Helaas waren wij een roepende in de woestijn. Deskundigen bleven aan het onderzoeken en doen dit tot heden aan toe. Links en rechts werden wel door middel van camera’s en dataloggers wat gegevens boven water gehaald wat betreft predatie. Echter rigoreuze maatregelen bleven uit. Tot op de dag van heden wil men niet onder ogen zien dat predatie van zeer grote invloed is op de bodembroeders. Dit geldt niet alleen voor de weidevogels maar ook voor tal van andere soorten en denk dan aan bijv. eenden. Ook deze verkeren in slecht weer. Gelukkig is er nu bij ons in de omgeving oppervlakkig gekeken naar het wel of niet uitkomen van eieren van de weidevogels. De uitkomsten van dit onderzoekje geeft wel een duidelijk beeld van wat er gebeurd. Dit onderzoekje geeft alleen de predatie van de eieren aan. Wanneer de eieren van de weidevogels zijn uitgekomen dan zijn wij op slechts de helft van het evt. broedsucces. De jongen zijn ook kwetsbaar. Wat daar van terecht komt geeft dit onderzoekje niet weer. Men kan zich echter voorstellen dat er tijdens de ei- en jongenfase de verliezen zeer groot zijn met als gevolg dat wij steeds minder weidevogels in onze omgeving waarnemen.
Het volledig rapport is als .pdf hier te downloaden.