12-04-2020 Weidevogels Zomerdijk

Zoals wij al enkele jaren aangeven heeft de verruiging van het gebiedje aan de Zomerdijk zijn nadelig effect op de weidevogels. Doordat het gebied verschraald (geen bemesting) wordt zie je overal pitrus verschijnen. Gevolg is dat er in plaats van weidevogels nu tientallen ganzen aanwezig zijn. De voorgaande jaren troffen wij gemiddeld 25 nesten aan van diverse soorten weidevogels. De kleinere soorten zoals graspiepers (ongeveer 15 paartjes) en eenden komen er als broedvogels nog bij. Begin april hebben wij dit seizoen nog slechts één kievitsnest gevonden. Half april brengen wij nog een bezoek aan dit gebied om te kijken of er misschien nog een paartje kieviten is bijgekomen en of er ook nog een paartje tureluurs aanwezig is. Het ziet er echter niet hoopvol uit.