04-02-2013 Weidevogelgegevens

De provincie Overijssel heeft in onze omgeving de Barsbekerbinnenpolder (waar Vliegvlug aan weidevogelbescherming doet), Blankenham, het Leeuwterveld, Giethoorn Oost en Marker- en Oosterbroek begrensd als weidevogelgebied. De provincie Overijssel zorgt voor de penstelling en de financiëring, waar de gebieden gebruik van kunnen maken. De Kopse Agrarische Natuurvereniging zorgt voor de uitvoering van de ingezette en nog uit te voeren beleidsmaatregelen in deze gebieden. Onlangs zijn wij in bezit gekomen van cijfermateriaal van de gebieden. Van de Barsbeek hadden wij natuurlijk al cijfermateriaal. Deze gegevens zijn afkomstig van de KAN en N.M.

Gevonden nesten in 2010/2011/2012

Gegevens Marker en Oosterbroek

Soort: 2010 2011 2012
Kievit 59 55 25
Grutto 18 30 22
Tureluur 7 4 2
Wulp     1

 

 

 

 

Gegevens Blankenham

Soort: 2010 2011 2012
Kievit 7 28 1
Grutto 8   3
Tureluur     1
Wulp 2    

 

 

 

 

Gegevens Leeuwterveld

Soort: 2010 2011 2012
Kievit 145 73 37
Grutto 23 16 10
Tureluur 9 12 3
Wulp 1 5 1
Scholekster   6  

 

 

 

 

 

Gegevens Barsbekerbinnenpolder

Soort: 2010 2011 2012
Kievit 69 30 21
Grutto 60 52 22
Tureluur 21 24 7
Wulp   16 4
Scholekster 6 4 4

 

 

 

 

 

Gegevens Giethoorn Auken-Dwarssloot

Soort: 2010 2011 2012
Kievit 22 6  
Grutto 7 1 5
Tureluur 2 1 1
Wulp 3 1  
Scholekster 1 1  

 

Gegevens Bramen, Stouwe en Roekebosch (reservaat)

Soort:  2009   2010   2011  2012
Kievit 68 123 79 50
Grutto 47 48 41 29
Tureluur 18 31 33 36
Wulp 32 37 28 25
Scholekster 6 4 2 3

 

 

 

 

 

Uit de bovengenoemde gegevens blijkt, dat alleen in het reservaat Bramen, Stouwe en Roekenbosch de aantallen weidevogels zich redelijk staande hebben gehouden. Op het normale boerenland echter zie je een daling van de aantallen weidevogels. Ten opzichte van 2010 en 2012 is de daling per soort in deze aangegeven gebieden:

 

Soort:  2010  2012 Afname %
Kievit 365 145 60
Grutto 164 91 44
Tureluur 70 50 28
Wulp 42 30 28
Scholekster 11 7 36