19-04-2017 Predatie Nijeveen

In het gebied ten oosten van de 1e Nijeveense Kerkweg liggen twee aardappelpercelen waarop zich een tiental kievitsnesten bevinden. Bij het controleren van de nesten blijkt dat er regelmatig predatie plaats vindt. Een zestal legsels zijn reeds verdwenen. Alhoewel niet alle predatieoorzaken bekend zijn is de vos met zekerheid aan te wijzen als één van de daders.
Op 18 april trof ik een legsel aan waar drie jonge kieviten in de kou zaten bij te komen van hun geboorte. De vierde was onderweg. Een prachtig plaatje terwijl pa en ma druk waren met het verjagen van enkele kraaien.

210417PredatieVos1

De volgende morgen vernam ik via social media dat er in het gebied een kieviten etende vos was geschoten. De foto bleek afkomstig van een plaatselijke jager.

210417PredatieVos2

De vos was betrapt tijdens zijn feestmaal. Het betroffen de jonge kieviten die ik overdag in het nest heb aangetroffen.

Van een jager vernam ik dat ze reeds een achttal vossen hadden geschoten in Nijeveen.
Hopelijk zullen deze voor het bevorderen van het broedsucces van de bodembroeders noodzakelijke maatregelen er toe bijdragen dat de predatie van de legsels afneemt.

210417PredatieVos3