Weidevogels in Nijeveen en Zomerdijk

Het gaat met de weidevogels in ons Nijeveense werkgebied niet goed. Tot nu toe hebben wij tegenvallende aantallen kieviten. Vorige jaren hadden wij nog een licht afnemend aantal broedvogels maar dit jaar kunnen wij spreken van een terugval. In maart leek het erop dat wij - en dan met name kieviten - hetzelfde aantal broedparen zouden halen, maar predatie zorgde ervoor dat wij nu wij blijven steken op ongeveer 60% van het aantal broedparen van de voorgaande jaren. Een zorgwekkende ontwikkeling. Wanneer deze trend zich doorzet, houden wij in Nijeveen geen weidevogel meer over. Nu nog komen wat weidevogels voor in één gedeelte van het gebied. Wanneer - zoals het zich nu laat aanzien - er in dit gebied geen of nauwelijks weidevogels voorkomen, ziet de toekomst er zorgelijk uit.

Aan de Zomerdijk had Jelmer Bakker een bijzondere vondst. Op 7 april vond hij de eerste 2 nesten van de tureluur. In het eerste nest lag één ei en het tweede nest twee eieren. Dit is bijzonder vroeg in het jaar. Ook de voorgaande jaren vonden wij hier al vroeg in het seizoen tureluurnesten, maar zo vroeg in het seizoen hadden wij nog niet eerder meegemaakt. Na de vondst gemeld te hebben bij Boerenlandvogels bleken het de eerste gevonden eieren te zijn in de provincie Overijssel. Zoals het zich laat aanzien, moeten er nog wel een aantal kieviten zich gaan vestigen in dit gebiedje. Momenteel zijn er 3 nesten van de kievit gevonden en dus ook twee tureluurs.

Op 19 april werden de eerste jonge kieviten aangetroffen. Altijd een vertederend gezicht om dit kleine spul rond te zien lopen. 

Jonge kievieten