15-05-2013 Barsbeek 2013

Half april is er een inventarisatie van de aantallen weidevogels uitgevoerd in de polder. Het aantal aanwezige gruttoparen bedroeg slechts 23. Ook het kievitenbestand met 20 broedparen was aan de magere kant. Door het koude voorjaar was alles natuurlijk later. De kans zat er in dat het bestand wat later in het seizoen zou aantrekken.
De laatste week van april zijn we begonnen met het in kaart brengen van het aantal legsels van de weidevogels in de Barsbeek. De eerste gruttonesten werden gevonden. Met extra ‘weidevogelmensen’ was het de bedoeling om op 30 april het grootste gebied van de polder af te zoeken om zodoende een beeld te krijgen van de aanwezige legsels van vooral de grutto. In de morgen bleek echter, dat een gedeelte van de polder opvallend stil was geworden. Later bleek ook waarom. Doordat de grutto’s geen territoriaal gedrag meer vertoonden, werden de gevonden nesten van een week ervoor even gecontroleerd. Deze bleken echter allemaal gepredeerd.
Er is dus een grote kans, dat de situatie van de vorige jaren zich herhaald met als gevolg dat er niet of nauwelijks kuikens van de weidevogels vliegvlug worden.