15-05-2013 Populatie vogels verdwenen (dijkjes 2013)

Bij de camperplaats (langs het kanaal achter Bodelaeke) in Giethoorn zijn wij vorige week begonnen met het inventariseren van het aantal broedvogels. Vorig jaar werd alles opgeruimd door de vos. Wij waren echter benieuwd hoe het dit jaar zou verlopen. Op 7 mei hebben wij een ronde gedaan over de dijkjes. Tal van kokmeeuwen hadden de dijkjes weer uitgekozen als nestplaats, evenals ganzen en diverse eendensoorten. Op de dijkjes troffen wij 62 broedparen kokmeeuwen, 1 krakeend, 2 nijlgans, 7 grauwe gans, 1 kuifeend, wilde eend en 1 slobeend aan. Ook een paartje kieviten had hier zijn eieren reeds uitgebroed.
In het riet inventariseerden wij 2 paren rietzangers, 7 paren gele kwikstaart en 2 paren rietgorzen.

Tijdens een bezoek aan het bouwterrein van Bodelaeke op 13 mei leek het op het terrein met de dijkjes aardig uitgestorven te zijn. Je hoorde en zag nog een enkele kokmeeuw op de dijkjes zitten, maar het was een zeer afwijkend beeld met een week ervoor. Dus op 14 mei maar weer over de dijkjes gelopen om te kijken wat er nu aan de hand was. Al gauw bleek, dat nagenoeg alle meeuwennesten waren gepredeerd. Een enkel paartje meeuwen was nog met een vervolglegsel begonnen. Ook de eendennesten waren verdwenen. Alleen een nijlgans zat nog te broeden. Bij een enkel gepredeerd nest werden vossenkeutels gevonden. Dus de dader was bekend. Dat wij dit jaar een herhaling zouden krijgen van vorig jaar was een teleurstellende ervaring.