14-04-2014 Eieren van kieviten komen massaal uit.

In een gebiedje in Overijssel tussen Meppel en Zwartsluis grenzend aan een hoogwaterzone komen op het moment van schrijven de eerste kievitsnesten uit. Op deze graslanden, waar in het verleden nagenoeg geen weidevogels voorkwamen, is sinds de aanleg van het aangrenzende hoogwatergebied de weidevogelstand sterk toegenomen. Ook de tureluurs hebben dit gebiedje ontdekt. Het eerste tureluursnest is reeds gevonden. Op 14 april troffen wij al enkele nesten aan waarin zich jonge kieviten bevonden. Deze waren nog niet zo lang geleden uit het ei gekropen. Door de matige weersomstandigheden, harde wind en af en toe een bui, is het gehele gebied niet gecontroleerd. Zoals het nu lijkt, hebben deze jongen een grote kans van slagen om vliegvlug te worden. Het maaien van het gras zal nog zeker twee weken duren, zodat de jongen een redelijke kans hebben om weg te komen of ze zijn natuurlijk makkelijker te vinden om in een gemaaid perceel weer uit te zetten. De invloed van predatoren en slechte weersomstandigheden kunnen natuurlijk altijd nog roet in het eten gooien, maar dat is op dit moment niet te voorspellen.

140414uitgekomenkieviten