17-04-2015 Weidevogels

Na twee bezoeken aan de Barsbeek moet wij stellen dat het weidevogelbestand in dit gebied minimaal is. Met de kieviten is het ronduit slecht gesteld en ook het aantal aanwezige wulpen is geminimaliseerd. Het aantal grutto’s schatten wij in op tien paartjes. De eerste kievitnesten zijn ondertussen aan de Lageweg gepredeerd. Ook het aanleggen van een plas dras gebiedje heeft tot nu toe geen noemenswaardige toename laten zien van weidevogels.
Aan de Zomerdijk (zie jaarverslag 2014) gaat het een stuk beter. Op 12 april zijn er 19 nesten van kieviten gevonden. Nu is dit aantal niet bijzonder, maar als je nagaat, dat dit gebiedje amper 10 hectares groot is, moet je wel stellen, dat de dichtheden hier groot zijn. Tot op heden heeft er geen predatie plaatsgevonden en ondertussen zijn ook alle werkzaamheden, zoals rollen en slepen in dit gebied uitgevoerd. Het wachten is nu op de tureluurs. Volgende week gaan wij dit gebiedje weer bezoeken en ongetwijfeld zullen wij dan ook de eerste nesten van de tureluurs en graspiepers aantreffen.