23-04-2018 Retentiegebied ziekenhuis 

Eind maart is het retentiegebied achter het ziekenhuis in Meppel alsnog gemaaid. De gevolgen in positieve zin werden direct zichtbaar. Kieviten en tal van andere steltlopers namen hier hun intrek. Watersnippen waren volop aanwezig, enkele lepelaars, witgatjes, tureluurs, wulpen en diverse eendensoorten zagen wij nu weer foerageren in de plasdras gebiedjes. Ondertussen is er een korte inventarisatie gedaan op aanwezige broedvogels. Minimaal 14 kieviten zitten nu te broeden en ook de kleine plevier is ondertussen wel begonnen met de eileg. Nesten van tureluurs en watersnippen zijn nog niet gevonden. Vooral de watersnip is ruimschoots aanwezig en laten wij hopen dat deze vogel hier ook daadwerkelijk gaat broeden. Binnenkort zal er een grondig onderzoekje komen naar de aanwezige broedvogels.Ook hebben wij in maart een lantaarnpaal met daaraan een torenvalkkast in het gebied geplaatst. Al na korte tijd namen wij een torenvalk waar in de buurt van de nestkast. Momenteel is de nestkast bezet en zit het vrouwtje veelvuldig in de kast. Het zou ons niet verbazen dat er al enkele eieren gelegd zijn.

230418NestKleinePlevier