22-01-2018 Weidevogels Barsbeek (verslag KAN 2017)

Onlangs ontvingen wij het evaluatierapport van de Barsbeekerbinnenpolder. Wat opviel was het aantal broedparen van de kievit. In 2016 waren er volgens tellingen van diverse instanties 31 broedparen, in 2017 waren dit er 62. Tijdens een daaropvolgende plaatsgevonden alarmtelling (door het gedrag van de ouders kan men vaststellen of deze jongen hebben) waren er nog slechts 4 kievit paren met jongen aanwezig. Hetzelfde beeld geeft het aantal broedparen van de grutto te zien. Volgens inventarisaties waren er 18 broedparen aanwezig, tijdens de alarmtelling hadden hiervan 5 paren nog jongen. Volledig rapport is toegevoegd.