12-04-2019 Weidevogels
Positief nieuws;
In het gebiedje aan de Zomerdijk komen, zoals het nu lijkt, ongeveer dezelfde aantallen broedvogels voor als het jaar 2018. Ruim 10 broedparen van de kievit zijn vastgesteld. Op 7 april werd het eerste tureluur nest met 3 eieren gevonden. Ook werd er al een nestje van de graspieper gevonden met 4 eitjes. Voorgaande jaren waren de weidevogels over het algemeen iets later met de aanvang van de eileg.

110419nestjegraspieper Nest graspieper        

110419nesttureluurNest tureluur

In Nijeveen valt de predatie op één kavel na mee. Op een paar kavels grasland komen nog wat broedgevallen van de kievit voor. Tot op heden hebben wij nog geen verliezen van weidevogeleieren. Nog een dag of tien broeden en dan moeten de eerste eieren uitkomen. De aantallen weidevogels in dit gebied gaan wel hard hollend achteruit. Op 10 april maar eens gezocht naar grutto- en wulpennesten. In het noordwesten van onze gemeente komen nog een paar grutto’s voor en daar werd één nest van de grutto gevonden. Verder werden er nog twee wulpennesten gevonden met twee en vier eieren.

110419wulpennestNest wulp


Negatief nieuws:

Het retentiegebied achter het ziekenhuis herbergt nagenoeg geen weidevogels meer. Oorzaak is het verruigen van het gebiedje zodat dit ongeschikt is geworden voor de weidevogels om hun nest te maken. Dit voorjaar is het gebiedje gemaaid. Het maaisel is echter niet afgevoerd. Doordat dit voorjaar het gebied onder water heeft gestaan is het maaisel gaan drijven en op de hogere gedeeltes van het gebied aangespoeld. Dit waren nu juist de plaatsen waar de vogels hun nesten maakten. Laten wij hopen dat volgend jaar het gebied er wat beter bij ligt.