13-05-2018 Weidevogels

Op 9 mei hebben wij de nesten gecontroleerd van de weidevogels bij de Zomerdijk. Van de kieviten waren op een enkel nest na alle eieren uitgekomen. Ook van de tureluurs lopen de eerste jongen nu rond. Nog een viertal nesten bevat eieren maar ook die zullen de volgende week uitgekomen zijn. Dit bijzonder kleine gebiedje, slechts een kleine 10 hectare, herbergt ondanks de verruiging door pitrus toch nog altijd een redelijk aantal weidevogels. Ruim 10 paren van de kievit en maar liefst 8 paren tureluurs hebben dit jaar in dit gebied gebroed. Dan praten wij nog niet over de vele graspiepers, een enkele gele kwikstaart en een aantal eendensoorten.

130518tureluur

Retentiegebied ziekenhuis.
Achter het ziekenhuis loopt het seizoen op zijn eind. De kieviten zijn nagenoeg allemaal uitgekomen en zeker een paartje of tien hebben nu jongen. Dit jaar hebben er zeker veertien paartjes kieviten gebroed. Ook zijn er twee paartjes tureluurs aanwezig die nog geen jongen hebben en dit geldt ook voor de scholekster. Diverse watersnippen zijn wij tegengekomen in het gebied. Of ze er zitten te broeden is ons tot op heden nog niet bekend. Helaas moeten wij het broedsel van de kleine plevier als verloren beschouwen. Zo als het er nu uitziet kunnen wij van een goed seizoen spreken wat betreft de weidevogels in dit kleine gebiedje.

Rijksomweg
Bij de Oude Vaart ligt nu nog een braakliggend stuk akkerland. Vorig jaar heeft er bieten en mais ingezeten. Bij het schrijven van dit artikel op 13 mei zijn er nog geen werkzaamheden uitgevoerd op dit akkerland. Jelmer Bakker heeft er dit jaar maar liefst 22 kievitsnesten gevonden. De meeste van de nesten zijn uitgekomen. Bijzonderheid was, dat er op het maisland ook nog een nestje van een kleine plevier werd gevonden. Bij de laatste controle waren de eieren nog niet uitgekomen.

130518nestplevier