25-10-2012  Weidevogels in Drenthe gehalveerd.

Uit cijfers van de afgelopen 10 jaar is gebleken dat de weidevogels op het normale boerenland het in Drenthe zwaar hebben. De kievit is in 10 jaar tijd afgenomen met 50%. De grutto deed het nog minder. Zijn achteruitgang bedroeg maar liefst bijna 70%. Het aantal broedparen van de wulp is afgenomen met 40% afgenomen. Wat de predatie betreft, blijft het percentage de laatste jaren ongeveer hetzelfde, namelijk rond de 25%.