Weidevogels en predatie

Er is weer eens een onderzoek gedaan naar predatie van weidevogelnesten. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Faunabeheereenheid Drenthe. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in Smilde, Coevorden en Wapserveen. In alle drie gebieden was de vos de grootste predator. De meeste predatie vond plaats tijdens de nachtelijke uren. Dit is vastgesteld door bij de nesten camera’s te plaatsen. Er zijn 139 nesten met een camera van hoofdzakelijk kievit gevolgd. Van alle gebieden samen was de predatie van de nesten tijdens de eifase maar liefst ruim 57%. De vos predeerde de meeste nesten vanaf begin april tot een piek in de tweede helft van deze maand. Als je bedenkt dat de jonge kuikens nog ruim 20 dagen nodig hebben om wat te kunnen vliegen, dan is de conclusie dat er van de weidevogels in deze gebieden niet veel terecht komt. Natuurlijk zijn er oplossingen om de predatie enigszins te beperken. Afschot van o.a. de vos is dan een voor de hand liggende keuze. Tijdens de jongenfase komen de predatoren er ook nog bij die overdag op de jonge weidevogelkuikens jagen, zoals o.a. de zwarte kraai, blauwe reiger, ooievaar en torenvalk. Een gebied optimaal inrichten voor de weidevogels zal de oplossing zijn. Dus hoge waterstand, extensieve beweiding, flexibele werkzaamheden (niet overal tegelijk maaien) en of predatoren bestrijden of het gebied ontoegankelijk maken voor predatoren.  

In het gebied Nijeveen kregen wij jaar op jaar te maken met een predatie van tussen de 50 en 60%. Dit sluit dus aan met de gegevens die uit het onderzoek gekomen zijn. In Nijeveen zit nog een cluster weidevogels aan de Dekkersweg. Tot op heden heeft de vos daar niet huis gehouden en bleef de predatie binnen te perken. Wanneer de weidevogelnesten in dit gebiedje ten prooi vallen aan predatoren, is het met de weidevogels in Nijeveen en Kolderveen gebeurd.