12-04-2020 Weidevogels achter het ziekenhuis

Het gebiedje achter het ziekenhuis ligt er wat beter bij. Dit heeft ertoe geleid dat er nu toch weer enkele kieviten zitten te broeden. Wel zijn wij benieuwd of er in het verloop van het seizoen nog wat andere vogelsoorten gaan nestelen in dit gebied.

.