12-12-2018 Weidevogels

Zoals naar voren kwam tijdens de najaarsvergadering van de weidevogels in Drenthe bleek dat het aantal broedgevallen van de weidevogels in onze provincie een kleine achteruitgang liet zien. Daar tegenoverstond dat het broedsucces wat hoger was dan het voorgaand jaar.

In Overijssel had het weidevogelreservaat tussen Wanneperveen en Steenwijk volgens Obe Brandsma een redelijk goed seizoen. Uit de Barsbeekerbinnenpolder kwamen nog geen goede berichten, maar volgens de agrarische natuurvereniging lagen nu veel percelen onder beheer. Positief is ook te vermelden dan Natuurmonumenten het uitrijden van vaste mest weer toelaat. Op de percelen van NM was verschralen het motto met als resultaat dat de weidevogels waren verdwenen. Binnenkort krijgen wij de gegevens van deze polder en wij houden u op de hoogte.

584