19-05-2015 Gebiedje achter het ziekenhuis

Tijdens een bezoek aan dit gebied viel het ons op dat de aangegeven wandelroute wel heel creatief gebruikt werd. Ondanks de (vage) bebording van de wandelroute zagen wij toch mensen meestal vergezeld met honden door het gebied heen lopen. Dat is voor de aanwezige broedvogels natuurlijk niet bevorderlijk. Tijdens een paar bezoekjes in de avonduren bleek dat de watersnip niet meer werd waargenomen. Waarschijnlijk zijn door de menselijke verstoringen deze weggetrokken. Daar nu ook de wulp, kievit, tureluur en kleine plevier nu met jongen in dit gebied rondlopen, was het zinvol om actie te ondernemen om wandelaars er door duidelijke bebording er op te wijzen dat de route om het gebied heenloopt en er niet dwars door heen. Na het plaatsen van vijf extra borden hopen wij dat de aanwezige broedvogels nu de rust vinden om hun jongen groot te brengen.

190515uitgekomenKleinePlevier