19-05-2014 Weersomstandigheden.

De eerste twee weken van mei stonden in stil contrast met de voorgaande periode. Veel neerslag en lage temperaturen vooral in de tweede week van mei hadden ongetwijfeld invloed op de natuur. Op 4 mei was de minimumtemperatuur rond het vriespunt. Vanaf 8 mei tot 12 mei waren de maximumtemperaturen slechts 13 graden. Ook het aantal zonuren (16 uur) waren aan de lage kant. Van 7 mei tot 14 mei konden wij elke dag neerslag noteren. Op 8 mei hadden wij zelfs gedurende 10 uur neerslag en op 11 mei zelfs 15 uur neerslag. Lokaal kan daar natuurlijk nog verschil inzitten omdat dit landelijke gegevens zijn.

Het is bekend dat weersomstandigheden een grote invloed kunnen hebben op het vogelleven. Vooral jonge vogels hebben te lijden onder extreme omstandigheden. Bijvoorbeeld pas geboren weidevogels hebben langdurig de warmte nodig van hun ouders en komen nauwelijks aan foerageren toe. Ook de voedselsituatie is door neerslag en lage temperaturen niet optimaal. Dit geldt natuurlijk voor vele vogelsoorten. Het is moeilijk om vooral bij nestvlieders de effecten van weersomstandigheden vast te stellen.

190514dooieplevier

Ook de instroom van trekvogels werd een halt toegeroepen. Bijvoorbeeld werden vanaf 25 april al bijeneters waargenomen. Het waren er waarschijnlijk slechts drie stuks maar toch. Nu moesten wij wachten tot de tweede helft van de maand mei om vervolg waarnemingen te noteren. Ook klauwieren hadden de trek naar het noorden uitgesteld vanwege het slechte weer.
Wij hebben nu te maken met een raar fenomeen. Door de zachte temperaturen in het vroege voorjaar waren veel vogelsoorten vroeg begonnen met hun broedseizoen, terwijl sommige soorten trekvogels door het slechte weer waarschijnlijk in Zuid-Europa bleven hangen. Dit heeft tot gevolg dat deze vogelsoorten iets later aan hun broedseizoen zullen beginnen.