5-3-2020 Nestkastjes

Op de Havelterberg wordt nu de hand gelegd om de laatste nestkasten voor mezen marterproof te maken. De afgelopen jaren zagen wij in bepaalde bospercelen een toename van predatie door boommarters. In sommige bospercelen hadden de mezen geen last. Hieraan kon je zien waar marters hun territoria hadden. Vooral tijdens de jongenfase slaagden de marters erin de jonge vogels uit de kastjes te halen. Door een korfje van gaas voor het invlieggat te plaatsen voorkom je dat marters met hun poten bij de jongen kunnen komen.