21-03-2016 Seizoen begonnen

Ondanks het koude weer van de afgelopen dagen ontwaakt de natuur. Vogels leggen beslag op hun territoria en laten dit dan ook veelvuldig horen door hun gezang. Kortom, het broedseizoen zit er aan te komen en voor sommige vogelsoorten is die reeds begonnen. De eerste kievitseieren zijn bijvoorbeeld al gevonden.
Bij onze werkgroep begint het seizoen met het controleren van de bosuilenkasten. Deze uilen zijn zeer vroeg met het leggen van hun eieren, soms al in februari. De voorgaande jaren hebben wij op zijn vroegst eind maart hun jongen kunnen ringen. Vorig jaar was dat 7 april. Op 15 maart hebben wij de eerste controle uitgevoerd. Slechts één kast werd bezet door een broedende bosuil. Er waren wel 5 eieren aanwezig. Dit jaar zijn ze waarschijnlijk iets later begonnen met de eileg. De reden hiervan zou kunnen zijn dat wij met veel neerslag in januari en februari te maken kregen. De nestkasten controleren wij met een camera, die gemonteerd is aan een telescoopstok. Op deze manier kunnen een ladder thuis laten en de verstoring is minimaal, want de vogels blijven meestal in de nestkast zitten.

210316seizoenbegonnen
Controle met de camera