13-03-2022 NL Doet

Via NL Doet hadden wij 15 personen gevraagd om ons op 12 maart te helpen. Een week daarvoor hadden zich ook 15 personen aangemeld. Met enkele vrijwilligers van Vliegvlug zaten wij dus op een deelname van ruim 20 personen. Uiteindelijk kwamen wij uit op 22 vrijwilligers.
Op 12 maart was het dan zover. Het plantgoed was voor die tijd besteld. Op 11 maart werd het gebied opgedeeld in sectoren waarin de verschillende struiken etc. aangeplant konden worden. Bij het ophogen van het terrein was de grond niet aangebracht op dezelfde hoogte zodat er in het gebiedje ook een klein hoogteverschil aanwezig was. Sommige struiken geven de voorkeur aan wat vochtige omstandigheden en andere soorten meer drogere omstandigheden. Met de aanplant moet daar rekening mee gehouden worden. Op een plattegrond van het gebiedje werd de aanplant ingetekend zodat op 12 maart alles glad zou verlopen.

NLdoet4           NLdoet3

Op zaterdagmorgen waren enkele vrijwilligers van onze vogelwerkgroep al vroeg op de locatie. De beplanting was afgeleverd en lag opgeslagen op de gemeentewerf van Meppel. Deze moest eerst opgehaald worden. Verder moest er voor de koffievoorziening ook het een en ander geregeld worden. Omstreeks 9.00 uur kwamen de vrijwilligers. Na een inleidend verhaal van Hilbert Folkerts zijn wij aan de slag gegaan. Door het grote aantal vrijwilligers werden de struiken (een kleine 300 stuks) in twee uur tijd in de grond gestopt. Daarna werd de omheining, deze was deels weggehaald om de mobiele kraan toegang tot het gebied te geven, hersteld. Ook werden nieuwe palen voor de omheining aangebracht zodat nu het gebiedje niet meer toegankelijk is. Omstreeks 12.15 uur was de klus geklaard. Op een paar gedeeltes van het gebied kunnen nog wat planten geplaatst worden. Deze zullen op kort termijn besteld en aangeplant worden.

NLdoet1           NLdoet2          

Over enkele jaren zal de aanplant van geoorde wilg, vuilboom, hondsroos, gelderse roos, kardinaalsmuts, lijsterbes, wilde appel, meidoorn, sleedoorn en krent (allemaal inheemse soorten) zijn pracht in vooral het voorjaar laten zien. Een bloeiende oase op een industrieterrein en dit zal een grote aantrekkingskracht hebben op insecten en vogels en natuurlijk toeschouwers.
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die ons en vooral de natuur zaterdagmorgen geholpen hebben.