02-12-2021 Weer te maken met de corona

Tot op heden zijn wij er niet in geslaagd om het corona virus de wereld uit te helpen. De ene variant is redelijk onder controle of de andere variant staat al weer voor de deur. Kortom komt het er op neer dat wij, zoals het zich nu laat aanzien, weinig kunnen beginnen en dat diverse taken uitgesteld moeten worden. Normaal gesproken zijn de november en decembermaand de vergadermaanden. Bijeenkomsten van clubs zoals de provinciale uilenwerkgroepen geven meestal een goed inzicht van het afgelopen broedseizoen. Op die avonden worden kennis en ervaringen uitgewisseld maar die fysieke bijeenkomsten gaan allemaal niet door. Ook onze jaaravond moeten wij helaas schrappen. Laten wij hopen dat de startavond (elk jaar komen wij met de vrijwilligers in maart bijeen om de taken van het komende seizoen door te praten) het volgend jaar wel kan plaatsvinden.