06-11-2020 Ringen van vogels 
Vogels worden geringd om meer inzicht te krijgen op bijv. hun trekgedrag en hoe oud ze kunnen worden. In 1911 werd de eerste vogel, een spreeuw, van een ring voorzien. Vanaf dat jaar zijn er miljoenen vogels geringd.
Van al die miljoenen geringde vogels zijn enkele resultaten vermeld. Verste terugmelding betrof een Noordse Stern uit Zuid Afrika, deze vogel had een afstand afgelegd van 9900 km. Op de tweede plaats een visdiefje, ook in Zuid Afrika met een afstand van 9874km. De oudste vogel is tot nu toe de noordse stormvogel met een leeftijd van 43 jaar en 10 maanden, gevolgd door een scholekster met 43 jaar en 4 maanden.

Dit jaar zijn er door ons 200 vogels van een ring voorzien. Natuurlijk krijg je terugmeldingen van vogels. Deze worden dood gevonden of levend in bijv. een nestkast aangetroffen. Van de gestorven geringde vogels, die gevonden en aangemeld worden bij het Vogeltrekstation, krijgt de ringer en de melder bericht over waar en wanneer de vogel geringd is. Veel gestorven vogels worden echter niet gevonden. Deze liggen ergens in de natuur en deze doet zijn werk zodat na verloop van tijd er niets van over blijft. Verkeersslachtoffers worden meestal wel gevonden en dan ook aangemeld. Vooral kerkuilen worden vaak verkeersslachtoffer. Ze jagen vooral in de wintermaanden in muizen rijke bermen. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje.
Tot op heden hebben wij in dit jaar 11 terugmeldingen van door ons geringde vogels gehad. Het betrof 7 kerkuilen, 3 torenvalken en een steenuil.

 Datum van terugmelding en vindplaats:  Plaats en datum van ringen:
22-10-2020 torenvalk Oosthem 07-06-2018 Kolderveen
16-10-2020 kerkuil Nieuwkoop 24-06                 Koekange
29-08-2020 steenuil Kolderveen 04-06                 Havelte
05-06-2020 kerkuil Swifterband 28-06-2019 Ekehaar
29-05-2020 torenvalk Nijensleek 30-05-2018 Havelte
27-05-2020 torenvalk Kamerik 02-06-1960 Staphorst
29-03-2020 kerkuil St. Maartenvlotbrug 21-06-2019 Sint Jansklooster
27-03-2020 kerkuil Mastenbroek 27-07-2019 Sint Jansklooster
25-03-2020 kerkuil Joure 09-09-2020 Mastenbroek
04-03-2020 kerkuil Wanneperveen 04-06-2019 Wanneperveen
06-01-2020 kerkuil Hooghalen 16-06-2017 Hooghalen

Vermeldingswaard is de torenvalk die in 1960 door Joop Rijpkema is geringd in Staphorst. Het ringetje werd teruggevonden op 27 mei van dit jaar. Het is onmogelijk dat de torenvalk een leeftijd van 60 jaar had bereikt maar het heeft waarschijnlijk ergens al jaren gelegen met misschien nog wat restanten van de torenvalk. Het geeft wel aan dat hij niet in de buurt van Staphorst is blijven rondhangen.

Nu staat de winter voor de deur. Weersomstandigheden bepalen in grote mate de overlevingskansen van vogels. In perioden met veel regen, sneeuw of vorst sneuvelen veel vogels. Vooral de jongen van dit jaar krijgen het dan zwaar te verduren. Dit jaar hebben wij de laatste jonge kerkuilen geringd in september. Die hebben nog maar een korte tijd om bedreven te worden in het vangen van prooien. Deze jongen zijn uiterst kwetsbaar tijdens slechte weersomstandigheden.