20-04-2022 Vogelwerkgroep Vliegvlug bestaat 25 jaar

In 1996 is de vogelwerkgroep opgericht. Dit was naar aanleiding van een oproep in de Meppeler Courant waarin mensen gevraagd werden voor de bescherming van de weidevogels. Hierop werd gereageerd en de start van de vogelwerkgroep was een feit. Door de slechte ontwikkeling van de weidevogels heeft er een verbreding wat het beschermen van het aantal weidevogelsoorten betreft plaatsgevonden en geresulteerd in de hedendaagse bescherming van o.a. weidevogels, uilen, visdiefjes, zwaluwen, nestkastjes voor mezen, torenvalken, slechtvalken, bijeneters en soorten die aanvullende bescherming nodig hebben. In eerste instantie zijn wij begonnen met een paar vrijwilligers en in de loop van de jaren is dit uitgegroeid naar ruim 30 vrijwilligers.