24-11-2013 Jaaravond vogelwerkgroep Vliegvlug.

Donderdag hield de vogelwerkgroep zijn jaaravond. De aanwezigen kregen te maken met een zeer afwisselend programma. Er werd niet alleen stilgestaan bij de vogels. Hilbert Folkerts gaf een lezing over het voorkomen van de grutto in bepaalde gebieden. Hij ging daarbij ver terug in de geschiedenis. De vestiging van de bisschop van Utrecht met de daaruit voortkomende vestiging van de adel in Vollenhove vormde de basis van zijn lezing. Historische routes (paden) naar het noorden toe, waar die waarschijnlijk gelopen hebben en het kerkje van Kolderveen kwamen aan de orde om uiteindelijk terecht te komen bij het riviertje de Wennepe of Wannepe. Restanten vinden wij nog steeds terug in het landschap van Kolderveen en Nijeveen. Aan de hand van voorbeelden gaf hij aan dat de grutto zijn voorkeur had om in het stroomgebied van dit eeuwenoude riviertje te broeden.

jaarovond2013

Verder kwam de oprichting van de landelijke werkgroep Bijeneters aan de orde. Deze werkgroep wil mede door samenwerking met onze buurlanden het naar het noorden opschuivend broedgebied van deze zeer kleurrijke vogel op de voet volgen.
Verder gaf Rinus Dillerop een lezing over broedende scholeksters in Assen. Door jarenlang onderzoek gedaan te hebben in Assen zijn er opmerkelijke zaken aan het licht gekomen. Het broedsucces van scholeksters is in stedelijk gebied, zowel op grinddaken als zelfs plantsoenen, hoger dan op het gangbare boerenland. Aan de hand van beelden maakte hij inzichtelijk, dat de scholekster op de meest vreemde plaatsen broedden in Assen. Van een bloembak op een balkon tot een grindbak van het TT circuit.
Al met al een zeer geslaagde en informatieve avond.