20-03-2017 Seizoen 2017 begonnen

Net zoals ieder jaar zijn wij benieuwd naar de ontwikkelingen van de broedvogels binnen ons werkgebied. In maart wordt er reikhalzend uitgekeken naar het broedseizoen. Zoals ieder jaar beginnen wij met het controleren van de bosuilenkasten, vervolgens komen de weidevogels en dan komen de rest van de vogelsoorten er achter aan. Altijd weer een spannende tijd. Wij proberen u aan de hand van korte artikelen u op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen in het voorjaar.

Bosuilen
Tijdens een controle van de bosuilenkasten bleek, dat de nestkast, waarin voorgaande jaren altijd werd gebroed, dit jaar niet bezet was. In een andere nestkast troffen wij wel een bosuil aan. Daar wij de nestkasten controleren met behulp van een camera (op deze manier blijft de uil rustig in de nestkast zitten), die wij aan een telescoop stok hebben bevestigd, konden wij niet vaststellen of er jongen of eieren aanwezig waren. Een latere controle zal duidelijkheid geven.

Weidevogels
Op 16 maart werden in ons werkgebied de eerste nesten met eieren aangetroffen van de kievit. De daarop volgende dagen werden onder prachtige weersomstandigheden op tal van landerijen diverse kievitsnesten gevonden. Ook de grutto’s zijn weer teruggekomen in hun broedgebied. Nog even een paar weken wachten en dan zullen ook deze vogels met de eileg beginnen.

200317kievitsnest

In de Barsbeek zijn op 18 maart ook de eerste legsels van de kieviten gevonden bij een plas dras. Ook vlogen er nog kieviten rond die nog niet begonnen waren met de eileg. Grutto’s en tureluurs waren ook aanwezig zodat het voor het komende seizoen het er goed uitziet. Daar de predatie in deze polder torenhoog is, zoeken wij de legsels op van de weidevogels. Aan de hand van de datum van de gevonden legsels kun je een voorspelling doen van uitkomstdata en het vliegvlug worden van de kuikens. In dit geval geldt voor de kieviten, dat er rond de laatste week van mei er vliegvlugge kuikens moeten rondlopen of vliegen. Voor grutto’s en tureluurs weten wij dat nog niet maar aan de hand van de start van de eileg kunnen wij dit over een paar weken ook voorspellen.

Bodelaeke
Het bouwterrein van Bodelaeke in Giethoorn ziet er niet goed uit voor o.a. plevieren. Het gebiedje is niet gemaaid met als gevolg dat er nu overal riet groeit en het een verwilderde aanblik geeft. Dit heeft gevolgen voor de broedvogels, die er de voorgaande jaren hun nesten hadden gemaakt. Zoals het er nu uitziet is het gebied alleen nog geschikt voor ganzen en kuifeenden. Ook zullen de kokmeeuwen er nog wel gaan broeden, maar voor plevieren, visdiefjes etc. is het nu te ruig geworden.

Bodelaeke