22-03-2015 Kort nieuwsoverzicht van maart

Kieviten en andere voorjaarsbodes

Het voorjaar staat voor de deur en de eerste voorjaarsbodes hebben zich gemeld. Al een paar weken horen wij de wulp jodelen en de kieviten hebben hun nestplaats gekozen en de eerste kievitseieren zijn gevonden. De grutto’s zijn mondjesmaat in Nederland gearriveerd. Tijdens het mooie weer van de afgelopen dagen zie je de natuur als het ware exploderen. Bomen beginnen uit te lopen. De mezen zijn al druk in de weer bij hun nestkastjes. Roeken en eksters zijn druk in de weer om hun nesten te bouwen of oude op te kalefateren. Ooievaars zie je overal op hun nesten staan. Blauwe reigers en aalscholvers zitten waarschijnlijk al op de eieren. Kortom het is vroeg voorjaar en een drukte van belang voor de vogels.

KievitsnestKievitsnest

 

 

 

 


Werkzaamheden van de VWG Vliegvlug

Hoe zien nu de werkzaamheden van onze vogelwerkgroep eruit? Na de vele vergaderingen in het voorjaar dienen natuurlijk ook onze voorzieningen voor de vogels in orde te zijn. De nestkastjes voor de mezen en uilen zijn allemaal schoongemaakt. De nodige nestkasten, die vervangen moeten worden, zullen op zeer kort termijn opgehangen worden. Het onderhoud aan de oeverzwaluwenwand zal binnenkort plaatsvinden. Dit moet gebeuren voor half april, omdat dan normaal gesproken de oeverzwaluwen arriveren.

ZwaluwwandZwaluwwand

 

 

 

 

 

ZwaluwwandZwaluwwand

 

 

 

 

 

Torenvalken en aluminium lantaarnpalen

Eerder hebben wij vermeld dat wij 5 lantaarnpalen voorzien hebben van een nestkast voor torenvalken. Ondertussen kunnen wij vermelden dat maar liefst 4 van de 5 nestkasten al bezet zijn. De torenvalken zijn nadrukkelijk aanwezig in de directe omgeving of zitten zelfs al in de nestkast. Bij het Reestdal werd een nestkast opgehangen en dezelfde dag was al een paartje aanwezig. Dit is wel een bijzonder snel positief resultaat. Het lijkt erop dat er nog steeds veel muizen aanwezig zijn.

torenvalk lantaarnpaal
Torenvalk

 

 

 

 

Controle van de Bosuilkasten

Op 12 maart vond de eerste controle plaats van de bosuilenkasten. Zoals eerder vermeld zijn wij een paar keer in de avond op pad geweest om roepende bosuilen te horen. Wij waren dan ook zeer benieuwd of wij een nestkast of nestkasten bezet hadden. Bij de controle bleek dat de kast, waar vorig jaar 4 jongen zijn uitgevlogen, ook dit jaar weer bezet was. De andere nestkasten, die deze wintermaanden zijn opgehangen, zaten nog geen bosuilen.

Ransuilen in de Oosterboer

Wij kregen ook een melding van de heer Scholten. Deze zag, dat een ransuil een eksternest in gebruik wilde nemen in de wijk Oosterboer. Overdag zaten er kraaien en eksters in de buurt van het nest. In de avond echter rond 19.00 uur kwamen de ransuilen bij het nest. Ruzie tussen de eksters, kraaien en de ransuilen tot gevolg. Wij zijn dan ook benieuwd hoe dit gaat aflopen.

Kerkuil perikelenKerkuil RichardBorstKerkuil foto Richard Borst

Met de kerkuilen zijn wij wat voorzichtiger. De nieuwsberichten gaven aan dat de veldmuizenpopulatie in Friesland op zijn retour was, maar dat de overlast door de veldmuizen was overgeslagen naar andere gebieden. Ook in Nijeveen schijnt er in een bepaald gedeelte nu overlast te zijn van veel muizen. Wij zijn dan ook in dit geval zeer benieuwd naar de ontwikkelingen. Kunnen wij later in het jaar terugvinden bij de kerkuilen? Bij de torenvalken zou je kunnen zeggen dat dit nu al het geval is.

Kerkuil foto Richard BorstKerkuil foto Richard Borst