08-06-2014 Nieuw soort broedvogel.

Tijdens een bezoek aan een dak met als doel het aantal broedgevallen van visdieven te inventariseren troffen wij iets vreemds aan. Evenals de voorgaande jaren broeden er tussen de visdieven ook een paartje scholeksters. Op zich is dit niets bijzonders. Ook bij het eerste bezoek, een tweetal weken geleden troffen wij een nest aan met drie eieren. Daar wij echter alleen keken naar het aantal nesten van de visdieven werd er verder geen aandacht geschonken aan dit broedsel. Bij het tweede bezoek moesten wij goed opletten voor de eerste aanwezige jongen van visdieven. Ook troffen wij een dood jong aan van de scholekster. Bij het naderen van, wat wij in eerste instantie dachten, het  scholeksternest waren er nog steeds drie eieren aanwezig. Wij hadden dus nu een dood scholeksterjong en toch lagen er drie eieren in het nest. Een vreemde gang van zaken. Nu viel het ons ook op dat de eieren veel groter waren dan scholekstereieren. Ook het nest bleek af te wijken. In de directe omgeving vloog een zilvermeeuw, dus in eerste instantie werd de link gelegd naar een broedgeval van deze grote meeuwensoort. Daar wij zover van de kust af nog nooit een legsel van een zilvermeeuw hadden aangetroffen, was dit fenomeen voor ons dus nieuw. Bij het beklimmen van het dak vliegen de vogels al vroegtijdig van hun nesten af en is dus een waarneming van de aanwezige broedende vogels onmogelijk, dus moesten wij op een of andere manier er achter zien te komen om wat voor meeuwensoort het nu eigenlijk ging.

080614meeuwennest

Onlangs kregen wij een mailtje van Arend van Dijk (SOVON). Hij is bezig met een inventarisatieronde in dit gebied en had van ons al vernomen over dit bovenstaande broedgeval. Toevalligerwijs nam hij waar dat boven de kolonie van de visdiefjes een kleine mantelmeeuw vloog, die zwaar op de huid gezeten werd door de visdieven. Het is bekend dat in Nederland kleine mantelmeeuwen op daken broeden en het ligt dus voor de hand dat wij met een eerste broedgeval  van deze meeuwensoort te maken kunnen hebben, maar 100% zekerheid is er nog niet. Door middel van een camera op een telescoopstok willen wij proberen meer duidelijkheid te krijgen. Daar de visdieven de aanwezigheid van de grote meeuwen niet tolereren kan het zijn dat dit broedgeval niet slaagt en dus ook niet meer vast kunnen stellen om met wat voor soort wij te doen hebben. Wij zijn dan ook zeer benieuwd hoe dit zal gaan verlopen.