281217vogeleilandje228-12-2017 Vogeleilandje opgeschoond
Het vogeleilandje midden in het meertje bij het waterwinstation van Vitens bij Dalfsen (Vechterweerd) is ontdaan van opschot van wilg en els. Vorig jaar hebben wij het eilandje voorzien van grind om het een geschikte broedplaats te laten worden voor o.a. plevieren en visdiefjes. Dit gaf direct al resultaat. Kleine plevieren hadden het eilandje al gauw ontdekt en zijn er tot broeden overgegaan. Visdiefjes waren wel aanwezig maar waarschijnlijk was het ontbreken van nestmateriaal de reden dat er nog geen broedgevallen aanwezig zijn geweest.
Het eilandje dreigde begroeid te raken met vooral wilg. Dit was natuurlijk niet wenselijk en er moest ingegrepen worden. Enkele vrijwilligers van Vliegvlug zijn een paar morgens aan het werk gegaan om de opstand te verwijderen. Om het eilandje te bereiken kregen wij de hulp van Evert Dijk van Buitenplaats Vechterweerd. Een vlot werd gebouwd waardoor wij het eilandje konden bereiken. Het verwijderen van de honderden kleine boompjes was een hele klus, maar het eilandje ligt er weer goed bij. Nu maar afwachten wat het komende broedseizoen brengt.

281217vogeleilandje1281217vogeleilandje3